Το παρακάτω αρχείο word περιλαμβάνονται τα ονόματα των παλαιών οργανοποιών που έχω εντοπίσει από διάφορες πηγές. Όπου υπήρχαν στοιχεία έχω προσθέσει τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου. Είναι φυσικό ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις, αλλά και τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

old-greek-luthiers.doc

Το αρχείο αυτό θα ενημερώνεται διαρκώς για κάθε νέο όνομα παλαιού οργανοποιού που γίνεται γνωστό.

Βέβαια ο κατάλογος είναι μόνο η αρχή, δεδομένου ότι ο στόχος είναι, για κάθε ένα από τους οργανοποιούς αυτούς να δημιουργείται ένα ξεχωριστό αρχείο με στοιχεία (ιστορικό, φωτογραφίες, βίντεο κτλ) για τον συγκεκριμένο οργανοποιό.

Advertisements