1) Γαζέτας Θεόφιλος

Web site: http://www.gazetas.gr/Theofilos/index.htm

Ζει και εργάζεται στην Καρδίτσα. Κατασκευάζει όργανα της οικογένειας του μπουζουκιού

Σταμούλη 15
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλ. 2441080454 και 693933-1306

email: info@gazetas.gr

2) Μαγδαλινός Νικόλαος

Web site: www.kanonaki.com

Κατασκευάζει κανονάκια.

Χατζηκυριακού 5
Πλ. Χαλκηδώνας – Νίκαια

τηλ:  2104922508 και 6977134147

e -mail: Xaramu@hotmail.com