Φτάσαμε αισίως στην έκτη έκδοση του Καταλόγου Σύγχρονων Ελλήνων Οργανοποιών. Θα τον βρείτε για να τον κατεβάσετε στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

Η δομή παραμένει η ίδια, δηλαδή ο κατάλογος είναι σε μορφή αρχείου Excel, με γεωγραφικό διαχωρισμό των οργανοποιών σε πέντε κατηγορίες. Ο διαχωρισμός αυτός είναι λίγο αυθαίρετος, αλλά νομίζω ότι αντιπροσωπεύει με αρκετά καλό τρόπο την κατανομή των οργανοποιών στη χώρα μας.

Νομίζω ότι η εμφάνιση των παλαιότερων εκδόσεων δεν έχει πλέον νόημα και μάλλον μπερδεύουν παρά διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους. Για το λόγο αυτό στο blog θα εμφανίζεται πλέον μόνο η τελευταία κάθε φορά έκδοση.

Μετά από μια ιδέα του Γιάννη Κουκουρίγκου και με δεδομένο ότι το blog έχει αρκετές επισκέψεις από το εξωτερικό, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και μια έκδοση του καταλόγου στα αγγλικά.

Αφού ευχαριστήσουμε τους φίλους που κατά καιρούς μας έστειλαν στοιχεία ώστε να φθάσουν οι πίνακες στην σημερινή τους πληρότητα, περιμένουμε και την δική σας συνεισφορά με στόχο να γίνουν ακόμα πιό πλήρεις, ακριβείς και διαρκώς ενημερωμένοι.