Με την μεταφορά και των τελευταίων στοιχείων (σελίδα «Οργανοποιοί εκτός Ελλάδας«) ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αναμόρφωσης του blog. Όλα τα στοιχεία των οργανοποιών από το αρχείου Excel έχουν πλέον μεταφερθεί στις αντίστοιχες νέες σελίδες του blog. Λόγω της μεγαφοράς αυτής, αφαιρέθηκε η σελίδα «Ιστοσελίδες οργανοποιών» που περιείχε μόνο τους οργανοποιούς που διέθεταν ιστοσελίδα στο internet, αφού τα στοιχεία αυτά εμπεριέχονται στις νέες σελίδες.

Η διανομή των στοιχείων μέσω του αρχείου Excel είχε το βασικό μειονέκτημα ότι η ενημέρωσή του γινόταν κατά αραιά χρονικά διαστήματα και ο κατάλογος εν τω μεταξύ ήταν παρωχημένος ως προς τα στοιχεία που είχαν αλλάξει. Με την δημοσίευση και ανάρτηση όλων των στοιχείων online η ενημέρωση θα είναι διαρκής.

Κατόπιν αυτού παύει και η ανάγκη ύπαρξης του αρχείου. Απομένει μόνο η αγγλική έκδοση για αυτούς που τη χρειάζονται.

Παρόλο ότι έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν ορθά όλα τα στοιχεία, είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποια επι μέρους σφάλματα, τα οποία ευελπιστούμε με τη βοήθειά σας θα διορθωθούν εν καιρώ. Με την ευκαιρία της μεταφοράς ελέγξαμε και όλα τα link από τα site των οργανοποιών. Διαπιστώσαμε ότι μερικά από αυτά δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν πλέον. Επειδή δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι προσωρινό (π.χ. κάποια αναβάθμιση) ή μόνιμο, αποφασίσαμε να τα διατηρήσουμε όπως έχουν. Θα τα διαγράψουμε σε λίγο καιρό εφόσον διαπιστωθεί ότι συνεχίζουν να μην αντιστοιχούν σε κάποια ενεργή ιστοσελίδα.

Advertisements