Τις προηγούμενες μέρες έγινε η μεταφορά των ενημερωμένων στοιχείων του παλαιού αρχείου Excel, σε ξεχωριστές σελίδες του blog.

Τελικά, για την καλύτερη οργάνωση των στοιχείων, αυτές οι ξεχωριστές σελίδες ανά περιοχή, μετατράπηκαν σε υποσελίδες, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω μιας νέας κύριας σελίδας που εμφανίζεται στο κύριο μενού με τον τίτλο «Κατάλογοι οργανοποιών«.

Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή και η κατευθείαν πρόσβαση στις υποσελίδες, από το μενού των σελίδων που βρίσκεται στην αριστερή στήλη σε κάθε σελίδα.

Με τις αλλαγές αυτές τελείωσε και η τελευταία φάση της αναμόρφωσης του blog  σε ότι αφορά στα στοιχεία των σύγχρονων Ελλήνων οργανοποιών. Η επόμενη αναμόρφωση θα αφορά τα ιστορικά στοιχεία που δημοσιεύονται στο blog.

Advertisements