1) Οργανοποιοί Αττικής. Κατάλογος οργανοποιών στην περιοχή της Αττικής

2) Οργανοποιοί Θεσσαλονίκης. Κατάλογος οργανοποιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

3) Οργανοποιοί Κρήτης. Κατάλογος οργανοποιών στην Κρήτη

4) Οργανοποιοί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κατάλογος οργανοποιών που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα (εκτός των προαναφερόμενων περιοχών)

5) Έλληνες οργανοποιοί εκτός Ελλάδας: Έλληνες οργανοποιοί σε όλο τον κόσμο.

Σε όλους τους καταλόγους οι οργανοποιοί αναφέρονται με αλφαβητική σειρά.

Ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους που κατά καιρούς και με διάφορους τρόπους έχουν βοηθήσει στην συμπλήρωση των στοιχείων των πινάκων.

Παναγιώτης Καγιάφας


Σημειώσεις:

1) Η συλλογή των στοιχείων και η δημιουργία των πινάκων αποτελεί πνευματική εργασία του υπογράφοντος και είναι προϊόν πολύχρονης, διαρκούς και κυρίως αφιλοκερδούς  απασχόλησης, που έχει ως στόχο την συγκέντρωση και καταγραφή όσο το δυνατόν πληρέστερων στοιχείων για τους σύγχρονους Έλληνες οργανοποιούς.

2) Η χρήση των πινάκων από μεμονωμένα πρόσωπα για ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς είναι ελεύθερη.

3) Η χρήση, η αντιγραφή, η επεξεργασία και  η αναπαραγωγή των πινάκων για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και κάθε περίπτωση χρήσης των πινάκων από την οποία προκύπτει  οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή αμοιβή, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού των πινάκων.

4) Σε περίπτωση χρήσης των πινάκων σαν αναφορά, παρακαλούμε να αναφέρεται ως πηγή το blog «Έλληνες οργανοποιοί» στη διεύθυνση https://greekluthiers.wordpress.com/.

Advertisement